Musikteori

Här kan du läsa och lära dig mer om noter, takter, tangenter och ackord.
Du behöver ha Adobe Reader installerat för att öppna PDF-filerna.

Noter & notvärden
Översikt Teorilektioner: Musikens hemliga språk
Del 1 Inledning, notplan & G-klav
Del 2 Noternas namn och C-dur skala
Del 3 Hjälplinjer & F-klav
Del 4 4/4-takt, 3/4-takt och notvärden
Del 5 Helnoter & halvnoter
Del 6 Åttondelsnot & Sextondelsnot
Del 7 Svarta tangenter, Korsförtecken & B-förtecken
Del 8 Stapla noter, dur, moll & lägen
Del 9 Spela med två händer

Gamla häftet (PDF): Musikens hemliga språk 20 (med notlinjer)

Musikrum Rickards Notomat Docx-fil

Notvärden "Trädet" Ver 1 Docx-fil
Hur och när uppfanns noter?
Bra film som enkelt förklarar hur noter fungerar.

Melodiövningar noter 1
Melodiövningar noter 2

Arbetsuppgift: 4-stämmigt rytmarrangemang Notvärden

Noteflight - Gratis notskrivningsprogram

Tangenter, tonnamn & ackord
Vita tangenter & pianoackord

Hur man räknar ut dur och moll på pianotangenter

Övningar på tonnamn

Gehörstäning med intervaller och ackord m.m

Kvintcirkeln PDF

Begrepp m.m.
Massor med musikord med korta förklaringar

Tempo och metronom


Öva ditt gehör med Beatlab
Hitta tonarten Nu grönskar det Övning 1
Hitta tonarten Nu grönskar det Övning 2


Hitta tonarten Blinka lilla stjärna Övning 1
Hitta tonarten Blinka lilla stjärna Övning 2
Hitta tonarten Blinka lilla stjärna Övning 3
Hitta tonarten Blinka lilla stjärna Övning 4
Hitta tonarten Blinka lilla stjärna Övning 5
Hitta tonarten Blinka lilla stjärna Övning 6
Hitta tonarten Blinka lilla stjärna Övning 7

Hitta Tonarten Du gamla Du fria Övning 1
Hitta Tonarten Du gamla Du fria Övning 2
Hitta Tonarten Du gamla Du fria Övning 3
Hitta Tonarten Du gamla Du fria Övning 4
Hitta Tonarten Du gamla Du fria Övning 5
Hitta Tonarten Du gamla Du fria Övning 6
Hitta Tonarten Du gamla Du fria Övning 7


Pianoackord
Pianoackord Översikt Grundlägen från A

Pianoackord Översikt Grundlägen från C

Pianoackord Översikt Grund- Ters- & Kvintlägen från A

Pianoackord Översikt Grund- Ters- & Kvintlägen från C

Mall för att göra egna pianoackord i MS Docx

Ukuleleackord 

OBS: D-stämd ukulele
Översikt Ukulele-ackord PDF Vt 2017
A-dur Ukulele stor PDF
A7 Ukulele stor PDF
A-moll Ukulele stor PDF
B-dur Ukulele stor PDF
B-moll Ukulele stor PDF
C-dur Ukulele stor PDF
D-dur Ukulele stor PDF
D7 Ukulele stor PDF
Dm7 Ukulele stor PDF
E-dur Ukulele stor PDF
E7 Ukulele stor PDF
E-moll Ukulele stor PDF
F-dur Ukulele stor PDF
F#7 Ukulele stor PDF
F#-moll Ukulele stor PDF
G-dur Ukulele stor PDF
G7 Ukulele stor PDF
G-moll Ukulele stor PDF
Mall 2 för att göra egna ukuleleackord i MS Word Docx

OBS: C-stämd ukulele
Översikt Ukulele-ackord C-stämning PDF Vt 2017
A-dur Ukulele stor PDF
A-moll Ukulele stor PDF
Bb-dur Ukulele stor PDF
C-dur Ukulele stor PDF
C7 Ukulele stor PDF
Cm7 Ukulele stor PDF
D-dur Ukulele stor PDF
D7 Ukulele stor PDF
D-moll Ukulele stor PDF
Eb-dur Ukulele stor PDF
E-dur Ukulele stor PDF
E7 Ukulele stor PDF
E-moll Ukulele stor PDF
F-dur Ukulele stor PDF
F7 Ukulele stor PDF
F-moll Ukulele stor PDF
G-dur Ukulele stor PDF
G7 Ukulele stor PDF
G-moll Ukulele stor PDF
Mall 2 för att göra egna ukuleleackord i MS Word Docx

Gitarrackord
Gitarrackord PDF Översikt 13
A-dur stor PDF
A7 stor PDF
A-moll stor PDF
B7 stor PDF
C-dur stor PDF
D-dur stor PDF
D7 stor PDF
D-moll stor PDF
E-dur stor PDF
E7 stor PDF
E-moll stor PDF
F-dur (barré) stor PDF
G-dur stor PDF
Mall för att göra egna gitarrackord i MS Word Docx

Elbas
Mall för att göra elbasgångar Ver 7 Docx