onsdag 14 september 2016

Viktiga fakta om klassisk musik (Del 5 Instuderingsfrågor)

Instuderingsfrågor:
1. Vad menade man från början med uttrycket ”klassisk musik”?
2. Nämn ett bättre samlingsnamn för ”Klassisk Musik”
3. En viktig musikepok varade mellan år 1600-1750. Vad kallas denna epok?
4. Skriv fem fakta om ”Polyfoni”.
5 Skriv fem fakta om ”Monodi” eller ”Generalbas”.
6. Nämn några viktiga och typiska musikinstrument under Barocken.
7. Nämn tre kända kompositörer från Barocken (både för- & efternamn)
8. Vad är ”terassdynamik”?
9. Ungefär mellan vilka år varade Wienklassicismen?
10. Vad är sonat?
11. Vad är det för skillnad mellan ”sonat” och symfoni?
12. Nämn de tre mest kända kompositörerna under Wienklassicismen. Både för- & efternamn.
13. Nämn några viktiga kännetecken på Wienklassicismen.
14. Vad är ”crescendo” och ”diminuendo”?
15. Berätta 5 fakta om Mozart.
16. Berätta 5 fakta om Beethoven.
17. Ungefär mellan vilka år varade ”Romantiken”?
18. Vad är programmusik?
19. Varifrån fick kompositörerna under Romantiken sin inspiration?
20. Varför har man en dirigent? (Minst 4 olika saker)
21. En kompositör hette Tjajkovskij. Berätta fyra viktiga fakta om honom
22. Beskriv viktiga kännetecken på Romantisk musik.
23. Vad är Nationalromantik?
24. Nämn några viktiga kompositörer under Romantiken.
25. Vilka likheter finns mellan: Barock, Wienklassicism och Romantik?
26. Vilka skillnader finns mellan: Barock, Wienklassicism och Romantik?
27. Berätta 4 viktiga fakta om kompositören Wagner.
28. Vem uppfann musikformen ”Symfoni”?
29. Vem kunde få lära sig spela klassisk musik under dessa tre epoker?
30. Vem kunde få lyssna på klassisk musik under dessa tre epoker?
31. Hur förändrades orkestern från barocken, wienklassicismen och romantiken?
32. Vad är en kompositör?

Tips inför läxförhör eller prov: Träna dig även på att höra ett klassiskt stycke och tala om vilken musikepok det hör hemma i. – Tänk på epokernas kännetecken!

Viktiga fakta om klassisk musik (Del 1 Introduktion)
Viktiga fakta om klassisk musik (Del 2 Barock)
Viktiga fakta om klassisk musik (Del 3 Wienklassicism)
Viktiga fakta om klassisk musik (Del 4 Romantik)
Viktiga fakta om klassisk musik (Del 5 Instuderingsuppgifter)
Klassisk Musik Instuderingsfrågor Word-doc Ht-171 kommentar:

Anonym sa...

detta är svårt