söndag 3 januari 2016

Sången "Choraller" - Använd och kopiera fritt!

Sången "Choraller" skrev jag till en skolkör i mellanstadiet jag ledde på Parkskolan i Teckomatorp år 2007.
(Kören finns inte längre och jag jobbar numera i Halmstad sedan 2011)
Många elever tyckte sången var rolig att sjunga så därför tänkte jag att fler kanske kan ha glädje av den.
Använd och kopiera fritt!

Text till sången "Choraller" PDF

Noter och ackord till låten "Choraller" PDF

Enkel inspelning där vi sjunger "Parkskolans Choraller" istället för "Sjungande Choraller".
Inga kommentarer: