söndag 3 januari 2016

Sången "Choraller" - Använd och kopiera fritt!

Sången "Choraller" skrev jag till en skolkör i mellanstadiet jag ledde på Parkskolan i Teckomatorp år 2007. (Kören finns inte längre och jag jobbar numera i Halmstad sedan 2011)
Många elever tyckte sången var rolig att sjunga så därför tänkte jag att fler kanske kan ha glädje av den.
Använd och kopiera fritt!

Sjungande Choraller (med noter & ackord)

Sjungande Choraller (bara text)

Sjungande Choraller (inspelning med komp)
Inga kommentarer: